Hanne Lessner

Klinisk ernæringsfysiolog


Mastergrad fra Universitetet i Oslo om kosthold og overvekt: «Reported food and energy intake among morbidly obese women, and the effect of a low-calorie-diet among obese women with PCOS.»

Flere års erfaring som gruppeleder for overvektsgrupper ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål - avdeling for preventiv kardiologi (2007-d.d.).

Tilknyttet barn og unges psykiske helsevern (BUP) og voksenhabiliteringen ved Akershus Universitetssykehus (2010 - d.d.), Olympiatoppen og Villa Sult.

Underviser studenter ved høyskoler, og holder kurs/foredrag for annet helsepersonell, idrettslag, bedrifter, etc.

Er en del av nettverket til Olympiatoppen og Sunn idrett, og er med i kliniske ernæringsfysiologers nasjonale referansegruppe for ernæringsbehandling ved spiseforstyrrelser.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

Oddbjørg Stokkeland


Klinisk ernæringsfysiolog

Utdannet ved Universitetet i Bergen, hvor hun skrev masteroppgave om effekten av fiskeproteintilskudd på overvektige voksne.

Oddbjørg har jobbet med ernæring innen flere ulike sektorer, blant annet matindustrien for Axa, som kostholdsveileder for ulike toppidrettsklubber og i spesialisthelsetjenesten med ernæringsbehandling av ulike sykdommer på Stavanger Universitetssykehus. De siste årene har hun jobbet med forebyggende helsearbeid ved frisklivssentralen i bydel Søndre Nordstrand i Oslo, hvor hun i tillegg til kostholdsveiledning- og kursing har jobbet med røykesluttveiledning, stressmestring og gode søvnvaner.

I dag jobber hun, foruten om i Ernæringsteamet, med behandling og oppfølging av barn med fedme ved Ullevål sykehus. Via Ernæringsteamet er hun også tilknyttet avdeling for voksenhabilitering og alderspsykiatrisk avdeling ved Akershus Universitetssykehus.

Oddbjørg deltar i tillegg i nasjonal faggruppe for kliniske ernæringsfysiologer som jobber med barnefedme, samt i faggruppen for kliniske ernæringsfysiologer som jobber i kommunen.

Kliniske ernæringsfysiologer

Hva er en klinisk ernæringsfysiolog?
Kliniske ernæringsfysiologer er autorisert helsepersonell med ekspertise innen sammenhengen mellom kosthold, ernæring og helse.
En klinisk ernæringsfysiolog har en fem-årig master-utdannelse fra Universitetet i Oslo eller Bergen, hvorav 3,5 semester er felles med medisin- og odontologistudenter. Dette gir en bred medisinsk bakgrunn, pluss en helt spesiell kompetanse innen klinisk ernæring.

Ernæringsteamets visjon
Kliniske ernæringsfysiologer utgjør foreløpig en liten faggruppe i Norge, hvorav de fleste arbeider på sykehus. Ernæringsteamet ble etablert i 2009, og ønsker å tilby kunnskap om kosthold og ernæring på et lokalt plan, og samhandle for et bredere helsetilbud i kommunen. Vår visjon er å gjøre den kliniske ernæringsfysiologen tilgjengelig for alle.

En nødvendig brikke i forebygging og behandling av overvekt og livsstilssykdommer er kostholdsveiledning gitt av kliniske ernæringsfysiologer. Ernæringsteamet ønsker å gå i front for å integrere klinisk ernæring i et tverrfaglig samarbeid med fastleger, fysioterapeuter, psykologer og annet helsepersonell i kommunen.

Ernæringsteamet spiller på lag, og samarbeider tett med Frysja Legekontor, Stadion Fysikalske Institutt, Haugen psykologitjeneste og Coaching og Verdig gange - fotterapi.

Sammen om en sunnere livsstil!
«Dette har vært et ønske i flere år. I vårt geografiske område er det mangel på denne type tjeneste.»
Torger Hansen, fysioterapeut Stadion Fysikalske Institutt

«Vi mener et tilbud om ernæring/kosthold som Ernæringsteamet vil stå for, vil være et nytt, nyttig og spennende tilbud innen kommunehelse-tjenestens rammer. Vi ser at mange av våre pasienter vil proffitere på kunnskap om optimalisering av kosthold...»
Svein Aarseth, spes. Alm.med/Arb.med og leder av Oslo Legeforening
Kontakt Ernæringsteamet
ved å sende e-post til kef@ernaringsteamet.no
eller ring oss på telefon
48 88 52 30