Hanne Lessner

Klinisk ernæringsfysiolog


Mastergrad fra Universitetet i Oslo om kosthold og overvekt: «Reported food and energy intake among morbidly obese women, and the effect of a low-calorie-diet among obese women with PCOS.»

Flere års erfaring som gruppeleder for overvektsgrupper ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål - avdeling for preventiv kardiologi (2007-d.d.).

Tilknyttet barn og unges psykiske helsevern (BUP) og voksenhabiliteringen ved Akershus Universitetssykehus (2010 - d.d.), Olympiatoppen og Villa Sult.

Underviser studenter ved høyskoler, og holder kurs/foredrag for annet helsepersonell, idrettslag, bedrifter, etc.

Er en del av nettverket til Olympiatoppen og Sunn idrett, og er med i kliniske ernæringsfysiologers nasjonale referansegruppe for ernæringsbehandling ved spiseforstyrrelser.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

Oddbjørg Stokkeland


Klinisk ernæringsfysiolog

Utdannet ved Universitet i Bergen, hvor hun skrev masteroppgave om effekten av fiskeproteintilskudd på overvektige voksne.


Hun har jobbet med ernæring innen flere ulike sektorer, blant annet i matindustrien for Axa, som kostholdsveileder for ulike toppidrettsklubber og i spesialisthelsetjenesten med ernæringsbehandling av ulike sykdommer på Stavanger Universitetssykehus.


I dag jobber hun, foruten om i Ernæringsteamet, med forebyggende helsearbeid ved frisklivssentralen i bydel Søndre Nordstrand i Oslo og med behandling av barn med fedme ved Ullevål sykehus.

.

Kliniske ernæringsfysiologer

Hva er en klinisk ernæringsfysiolog?
Kliniske ernæringsfysiologer er autorisert helsepersonell med ekspertise innen sammenhengen mellom kosthold, ernæring og helse.
En klinisk ernæringsfysiolog har en fem-årig master-utdannelse fra Universitetet i Oslo eller Bergen, hvorav 3,5 semester er felles med medisin- og odontologistudenter. Dette gir en bred medisinsk bakgrunn, pluss en helt spesiell kompetanse innen klinisk ernæring.

Ernæringsteamets visjon
Kliniske ernæringsfysiologer utgjør foreløpig en liten faggruppe i Norge, hvorav de fleste arbeider på sykehus. Ernæringsteamet ble etablert i 2009, og ønsker å tilby kunnskap om kosthold og ernæring på et lokalt plan, og samhandle for et bredere helsetilbud i kommunen. Vår visjon er å gjøre den kliniske ernæringsfysiologen tilgjengelig for alle.

En nødvendig brikke i forebygging og behandling av overvekt og livsstilssykdommer er kostholdsveiledning gitt av kliniske ernæringsfysiologer. Ernæringsteamet ønsker å gå i front for å integrere klinisk ernæring i et tverrfaglig samarbeid med fastleger, fysioterapeuter, psykologer og annet helsepersonell i kommunen.

Ernæringsteamet spiller på lag, og samarbeider tett med Frysja Legekontor, Stadion Fysikalske Institutt, Haugen psykologitjeneste og Coaching og Verdig gange - fotterapi.

Sammen om en sunnere livsstil!
«Dette har vært et ønske i flere år. I vårt geografiske område er det mangel på denne type tjeneste.»
Torger Hansen, fysioterapeut Stadion Fysikalske Institutt

«Vi mener et tilbud om ernæring/kosthold som Ernæringsteamet vil stå for, vil være et nytt, nyttig og spennende tilbud innen kommunehelse-tjenestens rammer. Vi ser at mange av våre pasienter vil proffitere på kunnskap om optimalisering av kosthold...»
Svein Aarseth, spes. Alm.med/Arb.med og leder av Oslo Legeforening
Kontakt Ernæringsteamet
ved å sende e-post til kef@ernaringsteamet.no
eller ring oss på telefon
48 88 52 30